טנדו, זה לא רק בטחון.

טנדו טכנולוגיות ומערכות בטחוניות בע"מ הוקמה בשנת 1988, ע"י ד"ר איל דותן, המשמש כיום כנשיא ומנכ"ל החברה.

מאז הקמתה עוסקת החברה בתכנון, הנדסה, ניהול וביצוע פרוייקטים בנושאי אבטחה ואבטחת מידע (סייבר), תשתיות וטכנולוגיות, ייעוץ ומחקר, תכנה, הדרכה, תפעול ותשתיות, בארץ ובחו"ל, עבור משרדי ממשלה, רשויות מוניציפאליות, חברות ממשלתיות, חברות פרטיות וחברות תשתית.

משרדי החברה בפ"ת והיא מעסיקה כ 80 עובדים קבועים. בנוסף מעסיקה החברה קבלני משנה, יועצים מומחים, בנושאים מוגדרים, ככל שנדרש לביצוע העבודה בהיקף רחב, בפריסה ארצית ובאיכות גבוהה.

ביכולת החברה לתמוך במימוש הפרוייקטים החל מייזומם ועד ליישומם והטמעתם בארגון או לבצע משימות מוגדרות בתהליך, ככל שנדרש. פרוייקטים מבוצעים תוך שימת דגש על, בין השאר, ניהול ותכנון ממוקד לקוח/מטרה, שימוש במתודולוגיות מוכחות, ניהול סיכונים, בקרה בתהליך, בקרת איכות תוצרים, בחינת עלות/תועלת, והבטחת ישימות, שילוביות וחדשנות.

מנכ"ל החברה, ההנהלה וצוות היועצים עושים כל שביכולתם ע"מ להבטיח, בכל משימה, מימוש מדויק ומותאם דרישות, מיצוי מיטבי של משאבי הפרוייקט והמזמין, עמידה בלוחות הזמנים המוגדרים ומענה באיכות גבוהה וללא פשרות.

מלקוחותינו

 
 

פרוייקטים נבחרים

רשות הטבע והגנים – סקר סיכונים

ביצוע סקר סיכונים למיגון ואבטחה פיזית באתרי רשות הטבע והגנים. אפיון המענה הטכנולוגי, לרבות כתיבת מכרז עבור כלל אתרי רשות הטבע והגנים, כולל מסמכי תכולת עבודה, כתבי כמויות, תוכניות ארכיטקטורת של מערכות הביטחון, ליווי תהליך הרכש, פיקוח על יישום המערך הטכנולוגי וביצוע בדיקות קבלה עד למסירת המערכות לרשות הטבע והגנים

2015 | הנדסת אבטחה - תכנון ופיקוח על פרויקטים בתחום האבטחה , הנדסת מערכות ותשתיות

עיר בטוחה מזרח ירושלים

הגדרה ואפיון של הדרישת המבצעית עבור אתרי קצה ברחבי שכונות מזרח ירושלים עבור משטרת ישראל. תכנון וכתיבת המענה הטכנולוגי עבור הדרישות המבצעיות לרבות תכנון ושדרת התקשורת וקישור כלל האתרים למרכזי השליטה הבקרה של המחוז.    

2015 | הנדסת אבטחה - תכנון ופיקוח על פרויקטים בתחום האבטחה , עיר בטוחה

אבטחת אישים בליסבון, פורטוגל עבור BES – Banco Espirito Santo

הגדרת הצורך המבצעי לאבטחת ההנהלה הבכירה של הבנק, גיוס והדרכת מאבטחי האישים, וניהול צוות מאבטחים בכירים בליסבון לאבטחת הבעלים וצוות ההנהלה הבכיר של הבנק.

2013 | הדרכה וקורסים בנושאי אבטחה ובטחון , יעוץ מבצעי למערכות אבטחה

עיר בטוחה ועיר חכמה באסטנה, קזחסטאן עבור חברת EOC

ביצוע סקר סיכונים, הגדרת צורך ודרישה מבצעית, הגדרת תפישת אבטחה ותפישת הפעלה למערך האבטחה, הכנת מפרטים טכניים והגדרות עבודה לקבלנים, ביצוע תכנון מפורט ליישום מערכות אבטחה ומיגון במרחב המוניציפאלי באתר מוגדר.

2014 | הנדסת אבטחה - תכנון ופיקוח על פרויקטים בתחום האבטחה , יעוץ מבצעי למערכות אבטחה , עיר בטוחה