יצירת קשר

טנדו טכנולוגיות ומערכות ביטחוניות בע"מ

טל. 03-9230667
פקס. 03-9230668
tandu@tandu.co.il

רחוב יגיע כפיים 21 ג' ת.ד 3963,
קרית אריה, פתח תקווה 4913020