פרוייקטים נבחרים

מועצה אזורית הר חברון – תכנון גידור בישוב מעון

איפיון, ליווי ופיקוח עליון על מערכות גידור אלקטרוני ביישוב מעון

2015 | הנדסת אבטחה - תכנון ופיקוח על פרויקטים בתחום האבטחה , יעוץ מבצעי למערכות אבטחה

עירית רמלה – כתיבת מפרט טכני בנושא מיגון ואבטחה ברחבי העיר

איפיון וכתיבת מפרט טכני ומכרז לשדרוג ותחזוקת מערכות האבטחה באתרי הקצה הפרוסים ברחבי העיר

2015 | הנדסת אבטחה - תכנון ופיקוח על פרויקטים בתחום האבטחה , יעוץ מבצעי למערכות אבטחה

רשות הטבע והגנים – סקר סיכונים

ביצוע סקר סיכונים למיגון ואבטחה פיזית באתרי רשות הטבע והגנים. אפיון המענה הטכנולוגי, לרבות כתיבת מכרז עבור כלל אתרי רשות הטבע והגנים, כולל מסמכי תכולת עבודה, כתבי כמויות, תוכניות ארכיטקטורת של מערכות הביטחון, ליווי תהליך הרכש, פיקוח על יישום המערך הטכנולוגי וביצוע בדיקות קבלה עד למסירת המערכות לרשות הטבע והגנים

2015 | הנדסת אבטחה - תכנון ופיקוח על פרויקטים בתחום האבטחה , הנדסת מערכות ותשתיות

סקר סיכונים למערך אבטחה – חברת תשתיות נפט בישראל

ביצוע סקר סיכונים ותוכנית אב לעבור מערך האבטחה ההיקפי של אתרי תשתיות נפט בישראל. אפיון והגדרת המענה הטכנולוגי עבור מערכות הגידור האלקטרוני באתרי החברה הפרוסים בארץ, כתיבת מפרטים טכניים ומכרז עבור מערכות הגידור האלקטרוני כולל אינטגרציה למערכות אבטחה נוספות. ליווי בתהליך הרכש ובחירת הקבלן הזוכה, פיקוח עליון על יישום שדרוג מערך הגידור האלקטרוני באתרי החברה, ביצוע בדיקות קבלה עד מסירת המערכות לחברת תשתיות נפט.

2015 | הנדסת אבטחה - תכנון ופיקוח על פרויקטים בתחום האבטחה , הנדסת מערכות ותשתיות , יעוץ מבצעי למערכות אבטחה

משרד הקליטה – כתיבת מכרז תוכנית אב לאבטחה

כתיבת מכרז עבור אתרי משרד הקליטה והכנת תוכנית אב עבור מערך האבטחה של המשרד

2015 | הנדסת אבטחה - תכנון ופיקוח על פרויקטים בתחום האבטחה , הנדסת מערכות ותשתיות

בנק הפועלים

הגדרת הצורך והדרישה המבצעית. הכנת מכרז לרכש, התקנה, הטמעה ותחזוקת תוכנת שליטה ובקרה במערכות ביטחון ובטיחות. ביצוע סקר שוק ומיפוי התוכנות המתאימות לצרכי הלקוח. מימוש בכ- 450 מתקני הבנק בישראל, סניפים, מבני הנהלה, מתקני תחזוקה ומכשירי בנקט בחצרות לקוח.

2015 | הנדסת אבטחה - תכנון ופיקוח על פרויקטים בתחום האבטחה

מרכז רפואי תל השומר

עריכת סקר מצב קיים ומתן המלצות לרכש, התקנה ואופן הטמעת תוכנת שליטה ובקרה מרכזית במטרה לשפר את יכולות השליטה והבקרה ממוקד אחוד.

2015 | הנדסת אבטחה - תכנון ופיקוח על פרויקטים בתחום האבטחה , יעוץ מבצעי למערכות אבטחה

תנובה

תכנון מוקד ביטחון ארצי לשליטה ובקרה בכל מערכות האבטחה המותקנות בכל אתרי החברה בארץ. עריכת סקר מצב קיים ומתן המלצות לשדרוג מערכות ותשתיות התקשורת להעברת המידע הרלוונטי למערכות הביטחון.

2015 | הנדסת אבטחה - תכנון ופיקוח על פרויקטים בתחום האבטחה , יעוץ מבצעי למערכות אבטחה

נתיבות – תכנון מערכת אבטחה ומיגון

הגדרת תפיסת ההפעלה במרכז ההפעלה בחירום של עיריית נתיבות. הגדרת הדרישות המבצעיות באתרי עניין ברחבי העירה, אפיון המענה הטכנולוגי בכל, לרבות תכנון מפורט. תכנון של מערכות השליטה והבקרה ומערכות המולטימדיה במוקד הביטחון העירוני, ליווי תהליכי הרכש, ניהול ופיקוח תהליך התקנת המערכות והאינטגרציה קבלת המערכת ותהליך הטמעת המערכות

2015 | עיר בטוחה

עיר בטוחה מזרח ירושלים

הגדרה ואפיון של הדרישת המבצעית עבור אתרי קצה ברחבי שכונות מזרח ירושלים עבור משטרת ישראל. תכנון וכתיבת המענה הטכנולוגי עבור הדרישות המבצעיות לרבות תכנון ושדרת התקשורת וקישור כלל האתרים למרכזי השליטה הבקרה של המחוז.    

2015 | הנדסת אבטחה - תכנון ופיקוח על פרויקטים בתחום האבטחה , עיר בטוחה