אבטחת מידע וסייבר

המרחב הקיברנטי הוא כיום זירה חשובה ביותר בה ממשלות וארגונים מסחריים מנהלים חלקים גדולים מפעילותם. כל פשרה בתחום האבטחה עלולה להוביל לנזקים חמורים ולעתים בלתי הפיכים.

צוות המומחים של חברת טנדו טכנולוגיות בע"מ הינו בעל ניסיון רב בעיצוב שיטות אבטחת סייבר והטמעה של פתרונות אבטחה משולבים במגוון גופים ממשלתיים ואזרחיים.

הצוות כולל מומחים בעלי שם אשר מגיעים אלינו מהגופים המבצעיים אשר נמצאים בחזית הטכנולוגיה העולמית. על סל היכולות של החברה בתחום נמנים ביצוע סקרי אתר, הערכת סיכונים, בחינה והגדרת מדיניות אבטחת מידע, מבדקי פגיעות וחדירות, הגדרת צורך ודרישה מבצעית, הגדרת תפישת אבטחת המידע (סייבר), הגדרת והטמעת אמצעים, שיטות נהלים וכלים לאבטחת מידע, ביצוע ביקורות פנים/חוץ למערך אבטחת המידע, אפיון על ואפיון מפורט לטכנולוגיות אבטחת מידע, הכנת מפרטים טכניים לרכש, התקנה, הטמעה ותחזוקת מערכות, לווי תהליכי יישום המערכות, הדרכה והטמעה, כתיבת נהלים לאבטחת מידע, תכנון וביצוע קמפיינים להעלאת המודעות, הכנת תוכניות BCP ו DRP.

אנו מאמינים כי עולם הסייבר דורש גיבוש פתרון מותאם ללקוח, המבוסס על הערכה מקצועית של הצרכים והדרישות המבצעיות, תכנון הנדסי מפורט, ויישום לפי מתודולוגיה סדורה.

איומים וסיכונים, פגיעות, חדירות, בדיקות חוסן, אבטחה טכנולוגית, בחינה ויישום מוצרי אבטחה, הצפנה, הטמעת האבטחה בתהליכי פיתוח ויישום מערכות.

איומים, ניתוח סיכונים, מיפוי מידע ותשתיות, מדיניות, תו"ל, ארכיטקטורה, הקניית ידע ויכולות, תוכניות אב, תכנון, ייעוץ, הכוונה, יישום, בחינה, ניהול האבטחה, פיקוח, היערכות, SOX, גיבוי והתאוששות, פק"מ, תיק שטח, יישום SOX, יישום חוק הגנת הפרטיות, יישום חוק מאגרי מידע.

הקניית ידע ויכולות, הדרכה והשתלמות, בקרה וביקורת, הכנה ובקרת תוכניות עבודה, נהלים, מודעות, הדרכה ליישום עצמי, סטנדרטים.

פרויקטים נבחרים בתחום

מיגון תחנות כח סולאריות עבור חברת החשמל הצרפתית EDF בין השנים 2012-2014

אפיון, תכנון ולווי יישום מערכות אבטחה ומיגון במתקנים בפריסה ארצית, כולל הגדרת הדרישה המבצעית לאבטחה, הכנת תוכניות אבטחה, אפיון המענה הטכנולוגי, הכנת מפרטים טכניים, תוכניות וכתבי כמויות ולווי יישום המערכות.

2014 | אבטחת מיידע וסייבר , הנדסת אבטחה - תכנון ופיקוח על פרויקטים בתחום האבטחה

ייעוץ בנושא אבטחת מידע וסייבר עבור צה"ל בין השנים 2012-2014

ייעוץ תפישתי וטכנולוגי בנושא אבטחת מדע במערכות מחשב והגנה מפני תקיפות סייבר.

2014 | אבטחת מיידע וסייבר

אבטחה ואבטחת מידע במשרד האוצר וקריות הממשלה עבור משרד האוצר החל משנת 2007

סקר אבטחה בקריות הממשלה והכנת תוכנית אב למערך האבטחה. ביצוע סקרי סיכונים, הכנת תיקי שטח והכנת תוכניות ליישום מערכות אבטחת מידע.

2014 | אבטחת מיידע וסייבר , הנדסת אבטחה - תכנון ופיקוח על פרויקטים בתחום האבטחה , יעוץ מבצעי למערכות אבטחה

אבטחה עבור חברת החשמל החל משנת 2006

יעוץ שוטף בתחומי האבטחה השונים הכולל: תכנון מערכי האבטחה של כל מתקני חברת חשמל, תכנון רכב שו"ב, תכנון אבטחת במת הרמה לטיפול בעמודי מתח גבוה באזורי סיכון, תכנון מיגון פיזי, תכנון בתחום גילוי וכיבוי אש. אבטחת מידע והכנת קמפיין לאבטחת מידע בחברת החשמל.

2014 | אבטחת מיידע וסייבר , הנדסת אבטחה - תכנון ופיקוח על פרויקטים בתחום האבטחה , הנדסת מערכות ותשתיות

מערכת ניהול ובקרת שידור עבור ערוץ 10 החל משנת 2005

איפיון וכתיבת תוכנה יעודית עבור ערוץ 10 לבחינת מסגרות השידור עפ"י מגבלות הרשות השניה לרדיו וטלוויזיה.

2014 | אבטחת מיידע וסייבר

ייעוץ בתחום תקשורת נתונים עבור קצא"א

תכנון וביצוע סקר טכנולוגיות למימוש מערך תקשורת לבקרה ותפעול קו צינור הנפט אילת אשקלון, כולל הגדרת יעדי הסקר, ביצוע הסקר, ריכוז הנתונים, עיבוד הנתונים ובחינת עלות תועלת.

2013 | אבטחת מיידע וסייבר

סקר סיכונים למערכות מחשב חיוניות עבור חברת אנרג'יקס

ביצוע סקר סיכונים והכנת תוכניות ליישום מערכות אבטחת מידע לתשתיות מידע חיוניות בתחנות כח סולאריות.

2013 | אבטחת מיידע וסייבר

פיתוח מערכת תוכנה אינטרנטית לניהול הרשות לצלילה ספורטיבית עבור משרד התרבות והספורט

ניתוח הצורך, אפיון המערכת, פיתוח המערכת, בדיקות מערכת, הדרכה והטמעה של המערכת.

2010 | אבטחת מיידע וסייבר , שירותי תפעול, SLA

אבטחת מידע עבור הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בין השנים 2007-2010

ביצוע סקרי סיכונים והכנת תוכניות ליישום מערכות אבטחת מידע לתשתיות מידע קריטיות.

2010 | אבטחת מיידע וסייבר

תוכנת ניהול חוזי אחזקה עבור פיקוד העורף

איפיון, כתיבה ותחזוקת תוכנת ניהול חוזי אחזקה ללמערכות אבטחה ומיגון ביישובים.

2009 | אבטחת מיידע וסייבר