הנדסת מערכות ותשתיות

טנדו טכנולוגיות ומערכות ביטחוניות בע"מ מתמחה בניהול וביצוע פרויקטים יעודיים וכוללים אשר משלבים מערכות תקשורת, חשמל, בקרת תנועה ומתח נמוך, כריזה, התראה, מולטימדיה, אור קול, גילוי אש, בקרת מבנה ומוקדי שליטה ובקרה. מערכות אלו מהוות מרכיב עיקרי בפרויקטי תשתית הן בהיבט עלות היישום והן בהיבט מורכבות התכנון והאינטגרציה.

משימות המבוצעות ע"י החברה כוללות אפיון והגדרת הדרישות, כתיבת הדרישה המבצעית למערכות ותשתיות, הגדרת ארכיטקטורת המערכת, הגדרת ארכיטקטורה לתשתיות תומכות מערכת, אפיון פונקציונאלי, הגדרת המענה הטכנולוגי, ביצוע סקרי שוק בינלאומיים ובחינת עלות תועלת לטכנולוגיות, גיבוש תפישת התפעול/תחזוקה, הכנת תוכניות אב, תוכניות מתכננים מפורטות, מפרטים לרכש, יישום ותחזוקת מערכות ותשתיות, הכנת כתבי כמויות ואומדנים, לווי תהליכי רכש (RFI ו- RFP) מערכות ותשתיות על פי ההגדרות הרלוונטיות, ניהול פרויקטים, פיקוח עליון, פיקוח צמוד, הכנת מפרטים לביצוע בדיקות קבלה, בדיקות קבלה וקבלת מערכות ותשתיות, הטמעת מערכות.

צוות היועצים בחברת טנדו טכנולוגיות ומערכות ביטחוניות בע"מ בעל ניסיון באפיון תכנון ולווי יישום מערכות מגוונות, ומבצע משימות בתחומים אלו עבור גורמים פרטיים וממשלתיים בארץ ובחו"ל. יתרונות הצוות ביכולתו לתת מענה לדרישות גם במשימות מורכבות, הדורשות אינטגרציה בתחומי ידע והיקף פעילות נרחב בלוחות זמנים מוגדרים.

אקטיבית/פאסיבית, קווית/אלחוטית, רדיו, מיקרוגל, סלולארית, ארונות תקשורת, חדרי תקשורת, תמסורת, רחבת/צרת סרט, בתוך/בין מבנים, WAN, LAN, LTE, טלפוניה ומרכזיות, מתגים, ממירים, נתבים, מחשבים, מסדים, שרתים, Data Center, פנלים וכו'.

מתח עליון, מתח רשת, מתח נמוך, גנרטורים, אל פסק, PV, ארונות חשמל.

ניהול ובקרת תנועה, שילוט אלקטרוני, שילוט מתחלף, TWS, זיהוי אוטומטי של כלי רכב (LPR), ניהול חניונים.

ניהול מסכים, עמדות עבודה, מסכי מחשב, מסכים לתצוגה קבוצתית, קירות מסך, מטריצות, מפצלים, מרחיקים, בקרים, מסכי מגע, מגברים, מיקסרים.

אנלוגית/דיגיטלית, תפעולית/בטחון/בטיחות, כללית/סלקטיבית, מקומית/מרחבית/ארצית, מגברים, מיקרופונים, שופרים, דרייברים וכו'.

חשמל, אינסטלציה, מיזוג אויר, טמפ', לחץ, הצפה, לחות, מעליות, מולטימטרים, רגשים, בקרים, שליטה ובקרה ואחרים.

מפעלים, מגורים, משרדים, אתרי חומ"ס, חדרים נקיים, לוחות חשמל, אולמות מחשב (DC), אתרים קיימים וחדשים, סקרי סיכונים, תוכנית בטיחות, נספח בטיחות, לווי הסדרה מול הרשות הארצית לכבאות והצלה, היתרי רעלים, ספרינקלרים, כבוי בגז.

טלוויזיה בכבלים, הקלטה (אודיו ווידאו), מיקרופונים, ועידה (VC), לוחות חכמים, נגנים, רמקולים, מערכות איכון RFID (רכב/אדם), אינטרקום.

פרויקטים נבחרים בתחום

רשות הטבע והגנים – סקר סיכונים

ביצוע סקר סיכונים למיגון ואבטחה פיזית באתרי רשות הטבע והגנים. אפיון המענה הטכנולוגי, לרבות כתיבת מכרז עבור כלל אתרי רשות הטבע והגנים, כולל מסמכי תכולת עבודה, כתבי כמויות, תוכניות ארכיטקטורת של מערכות הביטחון, ליווי תהליך הרכש, פיקוח על יישום המערך הטכנולוגי וביצוע בדיקות קבלה עד למסירת המערכות לרשות הטבע והגנים

2015 | הנדסת אבטחה - תכנון ופיקוח על פרויקטים בתחום האבטחה , הנדסת מערכות ותשתיות

סקר סיכונים למערך אבטחה – חברת תשתיות נפט בישראל

ביצוע סקר סיכונים ותוכנית אב לעבור מערך האבטחה ההיקפי של אתרי תשתיות נפט בישראל. אפיון והגדרת המענה הטכנולוגי עבור מערכות הגידור האלקטרוני באתרי החברה הפרוסים בארץ, כתיבת מפרטים טכניים ומכרז עבור מערכות הגידור האלקטרוני כולל אינטגרציה למערכות אבטחה נוספות. ליווי בתהליך הרכש ובחירת הקבלן הזוכה, פיקוח עליון על יישום שדרוג מערך הגידור האלקטרוני באתרי החברה, ביצוע בדיקות קבלה עד מסירת המערכות לחברת תשתיות נפט.

2015 | הנדסת אבטחה - תכנון ופיקוח על פרויקטים בתחום האבטחה , הנדסת מערכות ותשתיות , יעוץ מבצעי למערכות אבטחה

משרד הקליטה – כתיבת מכרז תוכנית אב לאבטחה

כתיבת מכרז עבור אתרי משרד הקליטה והכנת תוכנית אב עבור מערך האבטחה של המשרד

2015 | הנדסת אבטחה - תכנון ופיקוח על פרויקטים בתחום האבטחה , הנדסת מערכות ותשתיות

תכנון תאורה בשצ"פים עבור משרד הבינוי והשכון בין השנים 2006-2014

תכנון ופיקוח בהקמת מערכות תאורה בשצ"פים.

2014 | הנדסת מערכות ותשתיות

בטיחות למתקן מאגר מים עבור מיטב

ביצוע סקר סיכונים, הכנת תוכניות לבטיחות אש ונספח בטיחות ולווי תהליך ביצוע הסדרה וקבלת אישור הרשות הארצית לכבאות והצלה למפעל. תכנון מערכות ותשתיות לגילוי וכבוי אש.

2014 | הנדסת מערכות ותשתיות

פרויקט מערך צופרים סלקטיבי לאומי עבור צה"ל בין השנים 2012-2014

אפיון הצורך והדרישה המבצעית, הגדרת ארכיטקטורת המערכת, תכנון, הכנת מפרטים טכניים, תכנון וביצוע ניסויים לבחינת המערכת, לווי תהליכי רכש ויישום מערך הצפירה הלאומי.

2014 | הנדסת מערכות ותשתיות

ייעוץ בנושא מערכות ותשתיות תקשו"ב עבור צה"ל החל משנת 2000

אפיון, תכנון, הנדסה וייעוץ בנושא תשתיות ומערכות תקשורת, אולמות מחשב, מתקני תקשורת, מרכזיות, רשתות ותמסורת במחנות ומתקני צה"ל.

2014 | הנדסת מערכות ותשתיות

בקרת מבנה, תקשורת ואבטחה בבניין משרדים עבור משרד הביטחון בין השנים 2013-2014

אפיון, תכנון ולווי יישום מערכות אבטחה, בקרת מבנה ותקשורת כולל הכנת מפרטים טכניים, כתבי כמויות, אומדנים ותוכניות, לווי תהליכי הרכש והיישום, פיקוח עליון ובדיקות קבלה למערכות ותשתיות.

2014 | הנדסת אבטחה - תכנון ופיקוח על פרויקטים בתחום האבטחה , הנדסת מערכות ותשתיות

בטיחות אש במפעל עבור מפעל אורלייט בין השנים 2013-2014

2014 | הנדסת מערכות ותשתיות

מנהלת פיקוח ובקרה עבור משרד הביטחון

ניהול ותפעול צוות יועצים ומומחים בנושאי פיקוח ובקרה של תשתיות ומערכות תקשורת, חשמל, מולטימדיה, מיזוג אויר, בקרת מבנה, מעליות ואבטחה במבנים ומתקנים של משרד הביטחון.

2014 | הנדסת מערכות ותשתיות , ייעוץ ומחקר