היערכות לשעת חירום ושמירת רציפות תפקודית/עסקית

טנדו טכנולוגיות ומערכות ביטחוניות בע"מ מתמחה בתכנון ולווי היערכות לשעת חירום באירגונים, במשרדים ממשלתיים ובחברות מקומיות וגלובליות.

החברה עוסקת בתכנון ולווי תהליכים של היערכות לשעת חירום כולל הגדרת האיומים ותרחישי הייחוס, הגדרת הדרישות לתפעול במצבי חירום, הגדרת יעדי ורמות שירות, מבנה אירגוני והגדרת תפקידים ותחומי אחריות וסמכויות בשעת חירום, תכנון ההיערכות הארגונית והתשתיתית לשעת חירום, תכנון וביצוע הדרכה והכנת נהלי חירום.

בנוסף עוזרת החברה בהקמת צוותים בין-משרדיים להגדרת הדרישות בנושא היערכות הגורמים , מדיניים ו/או פיננסיים ברמה הלאומית לשעת חירום וניהול עבודת הצוות, הכנה וניהול השתתפות המשרדים בתרגילים לאומיים לבחינת המוכנות לשעת חירום.

חזון, יעדים, מדיניות, תפישה, הגדרת תהליכים עסקיים/תפעוליים חיוניים, צורך ודרישה מבצעית/תפעולית, יחסים וקשרי גומלין, מרכז הפעלה, מוקד שליטה ובקרה, מערכות ניהול, שליטה ובקרה, יצירת תמונת מצב, גיבוי ויתירות, BCP, DRP, מעבר משגרה לחירום, תהליכי זרימת מידע ודווח, מקרים ותגובות, מדדי איכות, כ"א (הדרכה והכשרה), נהלים, תרגילים והשתלמויות.

אמצעים לגיבוי ויתירות, אתרים חליפיים לניהול ותפעול, מערכות שליטה ובקרה, מערכות ותשתיות תקשורת ומחשוב, ציוד ואמצעים ברמה האישית והארגונית, מיגון פיזי.

פרויקטים נבחרים בתחום

היערכות לשעת חירום עבור משרדי ממשלה שונים בין השנים 2013-2014

הגדרת איומים ותרחישי ייחוס, בחינת מצב קיים במשרד, הגדרת יעדים ורמות שירות, הגדרת פערים במצב הקיים, הכנת תוכנית אב למימוש הפערים ולווי תהליך יישום תוכנית האב, כתיבת נוהל אב ונהלים לחירום. פרויקטים אלו בוצעו עבור משרד התרבות והספורט, משרד המדע והטכנולוגיה ומשרד המשפטים.

2014 | היערכות לשעת חירום ושמירת רציפות תיפקודית

היערכות לחירום במינהל הדלק עבור משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים החל משנת 2007

אפיון, תכנון, הדרכה וייעוץ בנושא היערכות לחירום במינהל הדלק. הכנה וביצוע תרגילים, אפיון תרחישי ייחוס, כתיבת נהלים ולווי הטמעתם ברשויות.

2014 | היערכות לשעת חירום ושמירת רציפות תיפקודית

תרגול אנשי משרד האוצר לפעילות בשעת חירום

2014 | היערכות לשעת חירום ושמירת רציפות תיפקודית

תכנון הנדסה וייעוץ מבצעי וטכנולוגי בנושא אבטחה וכן היערכות לשעת חירום עבור רכבת ישראל בין השנים 2009-2013

תכנון אבטחה ניידת עבור מערך האחסון של קרונות הרכבת, אפיון ותכנון מערך בטיחות בצמתי מסילה/כביש, כתיבת פק"מ לתחנות רכבת. כתיבת נהלי חירום לחטיבת הבטיחות ולחטיבת האבטחה של רכבת ישראל.

2013 | היערכות לשעת חירום ושמירת רציפות תיפקודית , הנדסת אבטחה - תכנון ופיקוח על פרויקטים בתחום האבטחה , יעוץ מבצעי למערכות אבטחה

הקמת מערך חירום משרדי עבור משרד הקליטה

הגדרת איומים ותרחישי ייחוס, בחינת מצב קיים במשרד, הגדרת יעדים ורמות שירות, הגדרת פערים במצב הקיים, הכנת תוכנית אב למימוש הפערים ולווי תהליך יישום תוכנית האב, כתיבת נוהל אב ונהלים לחירום.

2013 | היערכות לשעת חירום ושמירת רציפות תיפקודית

הערכות לשעת חירום ברשויות עבור המשרד לשירותים חברתיים בין השנים 2003-2008

אפיון, תכנון והגדרת תורת הפעלה בחירום ברשויות, תכנון וביצוע הדרכה והשתלמות בנושא היערכות לשעת חירום ומתן שירות לאוכלוסיה בשעת חירום ע"י צוותי הרשות. המשימה כוללת אפיון הצורך, הגדרת הקשרים ויחסי הגומלין עם מערך החירום הארצי וצה"ל, הגדרת תהליכי הדרכה והשתלמות, הכנת מצגות וביצוע השתלמויות, ריכוז לקחים וטיוב תכניות.

2008 | הדרכה וקורסים בנושאי אבטחה ובטחון , היערכות לשעת חירום ושמירת רציפות תיפקודית , שירותי תפעול, SLA