יעוץ אבטחה מבצעי

הקמת מערכת אבטחה ומיגון, מקומית בפריסה ארצית ובינלאומית, מחייבת תכנון מוקדם קפדני, התייחסות עניינית לאיומים פוטנציאליים, לנתוני המתקן או השטח והגדרה מפורטת של דרישות ומגבלות מזמין העבודה.

במסגרת סל השירותים של טנדו טכנולוגיות ומערכות ביטחוניות בע"מ החברה מתמחה במתן ייעוץ מבצעי ותפישתי לאבטחה הכולל:
סקר איומים, אפיון והגדרת הצורך המבצעי, הכנת הדרישה המבצעית (דמ"צ), הגדרת תפישת התפעול/הפעלה, גיבוש תפישת האבטחה/איסוף והפצת נתונים/ניהול אירועים, אפיון ותכנון מבצעי ופונקציונאלי של מרכזי שליטה ובקרה, אפיון והגדרת תפישת השליטה והבקרה, הכנת תוכניות אב, הכנת נהלי תפעול וחירום והטמעתם.

לחברת טנדו צוות אנשי מבצעים בכירים, חלקם בעלי דרגות בכירות ביותר, אשר מגיעים אלינו מכל כוחות הביטחון והמודיעין השונים בישראל. לצוות ניסיון מצטבר של שנים רבות בתכנון, ניהול וביצוע פרויקטים מורכבים בתחומי הביטחון והאבטחה. לצוות היכרות מעמיקה וניסיון רב בתכנון מערכי אבטחה עם מגוון הטכנולוגיות הקיימות והמתוכננות בארץ ובחו"ל, יכולת אינטגרציה במשימות מורכבות ויכולת ניהול משימות יישום מערכות אבטחה ומיגון ייחודיות. היקף הצוות ומגוון היכולות מאפשרים לחברה לתת מענה למשימה מוגדרת וכן למשימה כוללת, בכל היקף נדרש, במשימה מקומית, בפריסה ארצית וגלובלית ובלוחות זמנים מוגדרים.

הגדרת תפישת האיום, הגדרת האיום (פנימי/חיצוני, מעגל קרוב/אמצעי/היקפי/רחוק), הגדרת תרחישי הייחוס למימוש האיומים, הערכת פוטנציאל נזק (כלכלי/תדמיתי/תשתיתי/אחר), הערכת ההסתברות/היתכנות למימוש האיומים, ביצוע הערכה ודרוג איומים וסיכונים בהתאם להתכנות ופוטנציאל הנזק.

החזון, יעדי מערכת/מערך האבטחה, הארכיטקטורה הכללית, מרכיבים עיקריים, תוצרים עיקריים, תאור מרכיבי המערכת, דרישות פונקציונאליות/מבצעיות ממערכת האבטחה (כגון יכולות צפיה, הקלטה, התראה, קישוריות), דרישות מכ"א, דרישות לנהלים, דרישות עקרוניות בנושאים כגון שילוביות, שרידות, גמישות, עמידות ותחזוקה.

ארכיטקטורה ואינטגרציה כללית של מערך האבטחה (כ"א, טכנולוגיה ונהלים), מעגלי האבטחה/אזורי עניין, דרישות האבטחה בכל מעגל, מבנה ארגוני, היררכיות, תפקידים ועיסוקים, תחומי אחריות וסמכות במערך האבטחה, הגדרות בנושא כ"א, הגדרות בנושא גיבויים.

תפישת הניהול, תהליכי עבודה, תפישת השליטה, ממשקים ויחסי גומלין, עקרונות לניהול אירועים, תהליכי זרימת מידע ודווח, הגדרות בנושא נהלים, תוכניות והערכות לחירום.

סוג ומבנה הנהלים, רשימת הנהלים בחתך תפקידים, אפיון וכתיבת נהלים, הטמעת נהלים במערכות שליטה ובקרה, הטמעת הנהלים במערך האבטחה.

תכנון וביצוע הדרכה, תרגול והשתלמות לצוותי מערך האבטחה כולל מנהלי אבטחה, מנהלי מוקדים, צוותי מוקדנים, סיירים ולוחמים במקצועות הרלוונטיים, ביצוע ביקורות אבטחה.

פרויקטים נבחרים בתחום

תכנון יחידת בקרה ראשית עבור רשות שדות התעופה החל משנת 2018

ליווי תהליך אפיון ותכנון יחידת בקרה ראשית ארצית.

2019 | יעוץ מבצעי למערכות אבטחה

סקר אבטחה ביוון

בחינת המצב הקיים והכנת אפיון המציג את עקרונות המענה הטכנולוגי לדרישות המבצעיות והאיומים הקיימים.

2018 | הנדסת אבטחה - תכנון ופיקוח על פרויקטים בתחום האבטחה , יעוץ מבצעי למערכות אבטחה

ניסוי גידור אלקטרוני

תכנון וביצוע ניסוי מבצעי והנדסי לבחינת יעילות ופונקציונאליות של מערכות גילוי המיושמות ע"ג גדרות ייחודיות.

2018 | הנדסת אבטחה - תכנון ופיקוח על פרויקטים בתחום האבטחה , הנדסת מערכות ותשתיות , יעוץ מבצעי למערכות אבטחה

מועצה אזורית הר חברון – תכנון גידור בישוב מעון

איפיון, ליווי ופיקוח עליון על מערכות גידור אלקטרוני ביישוב מעון

2015 | הנדסת אבטחה - תכנון ופיקוח על פרויקטים בתחום האבטחה , יעוץ מבצעי למערכות אבטחה

עירית רמלה – כתיבת מפרט טכני בנושא מיגון ואבטחה ברחבי העיר

איפיון וכתיבת מפרט טכני ומכרז לשדרוג ותחזוקת מערכות האבטחה באתרי הקצה הפרוסים ברחבי העיר

2015 | הנדסת אבטחה - תכנון ופיקוח על פרויקטים בתחום האבטחה , יעוץ מבצעי למערכות אבטחה

סקר סיכונים למערך אבטחה – חברת תשתיות נפט בישראל

ביצוע סקר סיכונים ותוכנית אב לעבור מערך האבטחה ההיקפי של אתרי תשתיות נפט בישראל. אפיון והגדרת המענה הטכנולוגי עבור מערכות הגידור האלקטרוני באתרי החברה הפרוסים בארץ, כתיבת מפרטים טכניים ומכרז עבור מערכות הגידור האלקטרוני כולל אינטגרציה למערכות אבטחה נוספות. ליווי בתהליך הרכש ובחירת הקבלן הזוכה, פיקוח עליון על יישום שדרוג מערך הגידור האלקטרוני באתרי החברה, ביצוע בדיקות קבלה עד מסירת המערכות לחברת תשתיות נפט.

2015 | הנדסת אבטחה - תכנון ופיקוח על פרויקטים בתחום האבטחה , הנדסת מערכות ותשתיות , יעוץ מבצעי למערכות אבטחה

מרכז רפואי תל השומר

עריכת סקר מצב קיים ומתן המלצות לרכש, התקנה ואופן הטמעת תוכנת שליטה ובקרה מרכזית במטרה לשפר את יכולות השליטה והבקרה ממוקד אחוד.

2015 | הנדסת אבטחה - תכנון ופיקוח על פרויקטים בתחום האבטחה , יעוץ מבצעי למערכות אבטחה

תנובה

תכנון מוקד ביטחון ארצי לשליטה ובקרה בכל מערכות האבטחה המותקנות בכל אתרי החברה בארץ. עריכת סקר מצב קיים ומתן המלצות לשדרוג מערכות ותשתיות התקשורת להעברת המידע הרלוונטי למערכות הביטחון.

2015 | הנדסת אבטחה - תכנון ופיקוח על פרויקטים בתחום האבטחה , יעוץ מבצעי למערכות אבטחה

עיר בטוחה ועיר חכמה באסטנה, קזחסטאן עבור חברת EOC

ביצוע סקר סיכונים, הגדרת צורך ודרישה מבצעית, הגדרת תפישת אבטחה ותפישת הפעלה למערך האבטחה, הכנת מפרטים טכניים והגדרות עבודה לקבלנים, ביצוע תכנון מפורט ליישום מערכות אבטחה ומיגון במרחב המוניציפאלי באתר מוגדר.

2014 | הנדסת אבטחה - תכנון ופיקוח על פרויקטים בתחום האבטחה , יעוץ מבצעי למערכות אבטחה , עיר בטוחה

סקר אבטחת אישים עבור משטרת פנג'אב בהודו בין השנים 2013-2014

תכנון וביצוע סקר מבצעי וטכנולוגי מקיף בנושא אבטחת אישים, כולל לימוד והגדרת איומים ותרחישי ייחוס, אפיון והגדרת תפישת האבטחה ותפישת ההפעלה של מערך האבטחה, אפיון דרישות לתשתיות, מערכות, אמצעים וציוד, הגדרת נהלי עבודה לצוותי האבטחה והכנת תוכנית עבודה ליישום מערך אבטחת אישים מתקדם.

2014 | הדרכה וקורסים בנושאי אבטחה ובטחון , יעוץ מבצעי למערכות אבטחה