שירותי תפעול, Service Level Agreements

חברת טנדו טכנולוגיות ומערכות ביטחוניות בע"מ מתמחה בתפעול מערכות, תהליכים וארגונים. על סל היכולות של החברה בתחום נמנים ארגון, ניהול ותפעול מערכות וארגונים כולל אפיון והגדרת דרישות התפעול, הקמת התשתית הארגונית והמשרדית לתפעול המערכת, רכש ויישום הציוד והמערכות הנדרשות, ריכוז וקליטת כ"א ותפעול המערכת.

PMP, תוכניות עבודה, גאנט (MS Projects), ניהול סיכונים (RMP) ועקרונות התמודדות (Mitigation Plan), וכן SWO, WBS, KPI's, סקרים (PDR, CDR, FDR, FQR), תוכנית ובקרת איכות (QAP), תוכנית ואבטחת איכות (QCP), אבני דרך, רשימת תוצרים (DLP), תוכנית וניהול קונפיגורציה (QMP), מדידת ביצוע, מעקב החלטות (Traceability Matrix), בדיקות קבלה (SAT, FAT, ATP's), ניהול ותפעול מערכות וארגונים פרטיים ואחרים בהתאם לדרישות וכו'.

אפיון תהליכים, הגדרת תוצרים, ניהול ביצוע, קליטת והכשרת כח אדם, הדרכה, ניהול ופיקוח, ניהול פיננסי, הכנת ובקרת תוכניות עבודה, דווח, בקרה וביקורת.

פרויקטים נבחרים בתחום

הרשות המוסמכת לצלילה ספורטיבית עבור משרד התרבות והספורט החל משנת 2006

תפעול שוטף של הרשות לצלילה ספורטיבית עבור משרד התרבות והספורט מינהל הספורט. המשימה כוללת: ביקורת על מועדוני צלילה, מדריכי צלילה וליווי רפואי. בנוסף ארגון של ועדות מקצועיות, כנסים ועוד.

2014 | שירותי תפעול, SLA

שירותי ניהול ובקרת שידור עבור ערוץ 10 החל משנת 2006

במסגרת פיקוח על שידורי ערוץ 10, שידורי התוכן והפירסום שמתבצע על ידי הרשות השנייה לרדיו וטלוויזיה, מבצעת החברה ביקורת מקדימה באמצעות תוכנה שפותחה בחברה וע"י בדיקה יומיומית של הנתונים.

2014 | שירותי תפעול, SLA

תכנון תשתיות וניהול פרויקטים עבור חיל המודיעין וצה"ל בין השנים 2009-2011

ניהול פרוייקטי הקמת והעתקת מחנות, הקמת מכלולי חירום ויישום תשתיות במחנות אמ"ן.

2011 | שירותי תפעול, SLA

מדד חוף נקי עבור המשרד להגנת הסביבה בין השנים 2006-2011

תכנון וביצוע מדד חוף נקי בחופים הבלתי מוכרזים בפריסה ארצית.

2011 | שירותי תפעול, SLA

פיתוח מערכת תוכנה אינטרנטית לניהול הרשות לצלילה ספורטיבית עבור משרד התרבות והספורט

ניתוח הצורך, אפיון המערכת, פיתוח המערכת, בדיקות מערכת, הדרכה והטמעה של המערכת.

2010 | אבטחת מיידע וסייבר , שירותי תפעול, SLA

הטמעת תוכניות לימוד וחומרי למידה בתחומי הטכנולוגיה והמדעים בבתי הספר עבור משרד החינוך בין השנים 2006-2010

הטמעת תוכניות לימוד וחומרי למידה בתחומי הטכנולוגיה והמדעים בבתי הספר עבור משרד החינוך, כולל פיתוח תוכניות הכשרה והדרכה, גיוס צוותי הוראה לביצוע ההכשרה, הכנת תוכניות עבודה ומעקב ביצוע וביצוע הכשרת מורים בבתי הספר להוראה בנושא טכנולוגיה ומדעים. המשימה כללה בנוסף ניהול ועדות מקצועיות לאפיון, פיתוח ועדכון תוכניות לימוד בנושא הטכנולוגיה והמדעים למערכת החינוך.

2010 | שירותי תפעול, SLA

ייעוץ ארגוני ואסטרטגי עבור חברת מאיר חברה למכוניות ומשאיות בע"מ

הגדרת מבנה ארגוני, תפקידים ועיסוקים, הכנת קטלוג הדרכה, ביצוע בקרה וביקורת במוסכים, אפיון ופיתוח תכניות הדרכה והכשרה, פיתוח תורת הפעלה ותורה בנושא כ"א, פיתוח כלי תוכנה לניהול הדרכה וכתיבת והטמעת נהלים למערך הטכני. פיתוח מערכת תוכנה לניהול מערכת הדרכה.

2009 | ייעוץ ומחקר , שירותי תפעול, SLA

שעון נוכחות עבור משרד הביטחון בין השנים 2007-2009

תאום וניהול פרוייקט אחזקת מערכת שעון נוכחות באתרים רבים של משהב"ט.

2009 | שירותי תפעול, SLA

ביקורת ציוד ייעודי בצבא היבשה עבור צה"ל בין השנים 2006-2008

אפיון, הגדרת התהליך וביצוע ביקורת טכנית של ציוד ייעודי בצבא היבשה. המשימה כללה אפיון והגדרת התהליך, הגדרת הקריטריון לבחינה של סוגי ציוד שונים, הכנת טפסי ביקורת לסוגי ציוד שונים, גיוס והכשרת כ"א, רכש אמצעי צילום דיגיטלי, הכנת תכניות לביצוע הביקורות בפריסה ארצית בכ – 200 אתרים הכוללים אתרים באזורים עם סיכון, תאום ביצוע הביקורות, הכנת תכניות עבודה, מעקב ודווח אחר ביצוע הביקורות, ריכוז נתונים ובחינתם, פיתוח אמצעי תכנה לריכוז הנתונים ובחינתם והכנת דווחים ומיחשוב טפסים ותמונות מערכות.

2008 | ייעוץ ומחקר , שירותי תפעול, SLA

ביקורת גנרטורים ברשויות עבור רשות המים בין השנים 2005-2008

אפיון, הגדרת תהליך וביצוע ביקורת טכנית וסביבתית של גנרטורים בתוך משימה כוללת שעניינה בחינת מוכנות והערכות רשויות לאספקת מים בשעת חירום. המשימה כללה אפיון והגדרת התהליך, הכנת טפסי ביקורת, רכש כלים, גיוס והכשרת כ"א טכני, הכנת תכנית לביצוע הביקורות בכ – 300 אתרים בפריסה ארצית, תאום ביצוע ביקורות, הכנת תכניות עבודה, ביצוע ביקורות, מעקב ודווח אחר ביצוע הביקורות, ריכוז נתונים ובחינתם, פיתוח אמצעי תכנה לעיבוד הנתונים ומיחשוב טפסי אתרים ומערכות.

2008 | שירותי תפעול, SLA