אבטחה, בטיחות ותקשורת בפרוייקט חשמול רכבת ישראל החל משנת 2011