אבטחה, בטיחות כריזה ותקשורת במפעלים עבור טבע תעשיות פרמצבטיות החל משנת 2010