אבטחה ומולטימדיה למוזיאונים עבור משרד הביטחון החל משנת 2008