אבטחה ומתח נמוך במקומות הקדושים עבור צה"ל החל משנת 2000