אבטחה ותקשורת במתקן שהייה למסתננים עבור משרד הביטחון בין השנים 2012-2013