אבטחת כפר הנוער של בית השנטי – פרויקט בהתנדבות, החל משנת 2013