תכנון אבטחת בתי בכירים של משרד הביטחון – פרויקט "בית לבן" החל משנת 2009