אפיון ופיתוח סימולטור לוגיסטית LOLAS עבור משרד ההגנה השוויצרי בין השנים 2005-2008