אפיון תכנון והתקנת רכב יעודי סמוי הכולל מערכות האזנה ותצפית סמויים עבור משמר הנשיא בניגריה