אפיון תכנון מערכת שליטה ובקרה ארצית עבור משרד הביטחון