פרויקט עיר ללא אלימות – נצרת

פרויקט עיר ללא אלימות – נצרת

נצרת היינה עיר מרכזית הקולטות אוכלוסיות רבות מהיישובים הסובבים אותה אשר באים לפתחה, בעלת מוקדי תיירות מרכזיים אשר יוצרים התקהלויות רבות. כמו כן, בעיר גורמי פשיעה ואלימות המתנגדים להצבת האמצעים.

יעדי הפרויקט העיקריים הינם מניעת אירועים חריגים, יצירת הרתעה, שיפור יכולות האכיפה,  צמצום ממדי האלימות בעיר והגברת תחושת הביטחון של התושבים.

במסגרת הפרויקט טופלו זירות עניין אשר מופו ותועדפו ע"י עיריית נצרת, בדגש על אזורים בפוטנציאל גבוה להתהוות אירוע אלים.

מימוש הצורך המבצעי מושתת על ארבעה מכלולים עיקריים:

  • מכלול השליטה והבקרה אליו מקושרים כלל אמצעי הקצה הפרוסים ברחבי העיר.
  • מצלמות וסנסורים מסוגים שונים בזירות ובאתרים הרלוונטיים
  • מערכות תגובה
  • נהלים והנחיות עבודה עבור המוקדנים וכוחות התגובה

לצפייה בהרחבה אודות הפרויקט