הדרכת נהיגת שטח וחילוץ עבור המשרד להגנת הסביבה בין השנים 2003-2010