היערכות לחירום במינהל הדלק עבור משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים החל משנת 2007