היערכות לשעת חירום עבור משרדי ממשלה שונים בין השנים 2013-2014