אפיון התפישה הלוגיסטית העתידית של הצבא עבור משרד ההגנה השוויצרי בין השנים 2000-2007