הכנת מכרז מוביל לרכש מערכות אבטחה ומיגון למתקנים עבור הביטוח הלאומי