תורת הפעלה לוגיסטית לדוויזיה ממוכנת הנלחמת מחוץ לגבולות המדינה עבור משרד הביטחון בגרמניה