הערכות לשעת חירום ברשויות עבור המשרד לשירותים חברתיים בין השנים 2003-2008