הקמת ואימון משטרת חבל הבסקים "Ertzaintza" – בספרד בין השנים 1989-2002

הקמת ואימון משטרת חבל הבסקים "Ertzaintza" – בספרד בין השנים 1989-2002

הקמה והכשרת משטרת חבל הבסקים בספרד מהשלב שבו הוחלט להפוך את האירגון למשטרה בשנת 1988 ועד לשנת 2002 כאשר המשטרה מנתה 8,000 שוטרים. העבודה כללה עיצוב המבנה האירגוני ושרשרת הפיקוד, ביצוע מעל 50 קורסים שונים בכל המקצועות המשטרתיים וכולל קורסי פיקוד, חניכת שוטרים ובעלי תפקידים חשאיים לאחר שהוכשרו וכן רכש ציוד עיקוב מיוחד. למעלה מ-50 קורסים בנושאים הבאים:
• קורס עיקוב
• קורס מעקב טכני
• קורס חקירות
• קורס טכנאי מז"פ
• הקמת מז"פ
• קורס ניטרול מטענים
• קורס מפקדי עיקוב
• קורס נגד עיקוב
• קורס קציני מודיעין
• קורס קב"טים, אבטחת פנים
• קורס למפעילי סוכנים
• מיון וסיווג כ"א לקורסים
• חניכה של שנתיים למפעילי סוכנים סמויים