הקמת והדרכת חברת אבטחה עבור חברה פרטית באביג'ן, חוף השנהב