הקמת מוקד משולב ומערכות אבטחה ומיגון עבור מועצה מקומית מיתר בין השנים 2006-2009