הקמת מערך הניוד של יחידה מבצעית מיוחדת בצהל בין השנים 2003-2005