הרשות המוסמכת לצלילה ספורטיבית עבור משרד התרבות והספורט החל משנת 2006