מערכות ותשתיות גילוי וכבוי אש עבור צה"ל בין השנים 2004-2008