מערך האבטחה של הכור הגרעיני לחשמל ברובנו, אוקראינה