כתיבת תוכנת בקרת פרסום עבור רשות השידור בין השנים 2005-2008