מערכת מידע לניהול עבור הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו בין השנים 2000-2004