כתיבת תורת אמ"ש (אגף משאבי אנוש) עבור משטרת ישראל בין השנים 2009-2010