כתיבת תרחיש היחוס האופרטיבי עבור אגף הלוגיסטיקה של הצבא השוויצרי, משהב"ט של שוויץ