ליווי פרויקטים בנושא תשתיות ותקשורת עבור חיל המודיעין בין השנים 2005-2006