מדד חוף נקי עבור המשרד להגנת הסביבה בין השנים 2006-2011