מיגון תחנות כח סולאריות עבור חברת החשמל הצרפתית EDF בין השנים 2012-2014