מערך האבטחה בבתי זיקוק נפט עבור פז אשדוד החל משנת 2009