מערכת אבטחה ומיגון במתקן גרנות עבור חברת מקורות בין השנים 2012-2014