מערכת אבטחה לבניין קרית הממשלה בנצרת עבור משרד האוצר