סקר ביטחון ותכנון קונספט אבטחה לבתי זיקוק עבור חברת Hellenic Petroleum ביוון