סקר מקורות האנרגיה של צבא היבשה עבור צה"ל בין השנים 2005-2007