עירית רמלה – כתיבת מפרט טכני בנושא מיגון ואבטחה ברחבי העיר