**פיתוח תוכנת בקרת כניסה למתקנים רגישים בשנים 1997-2000