פרוייקט תכנון מערך טמ"ס במסגרת פרוייקט עיר בטוחה עבור עיריית לוד