שירותי ייעוץ בנושא תכנית הערכות לחירום החל משנת 2018