תכנון אבטחת בתי בכירים של משרד הביטחון – פרוייקט "בית לבן" עבור משרד הביטחון בין השנים 1993-1996